‘gebed’, blog 12 van pastor Minnema

Lieve God,
ik steek een kaarsje aan
voor alle mensen die lijden onder vervolging om hun geloof.
Christenen mogen geen kerk bouwen
in veel islamitische landen,
mensen worden bedreigd met de dood
omdat ze Jezus hebben leren kennen en daar vol van zijn.
Dat uw licht het donker van onze wereld mag verdrijven.

Lieve God,
ik steek een kaarsje aan
voor alle mensen die getroffen zijn door een ernstige ziekte.
De worsteling met het lijden en de pijn,
de angst om te sterven,
en vooral de wanhoop dat je diegenen moet loslaten
van wie je het meeste houdt,
een partner, kinderen, kleinkinderen
die je zo graag gelukkig wilt zien.
Wees hen en hun dierbaren nabij, God,
dat uw licht het donker mag verdrijven.

Lieve God,
ik steek een kaarsje aan
voor jongeren die zoeken naar de betekenis van hun leven.
Zoveel van hun vrijheden zijn de afgelopen maanden ingeperkt.
Zelfs elkaar ontmoeten was met regels omgeven.
Jongeren die hun diploma hebben gehaald
vinden moeilijker een baan in deze tijd.
Geef hen, Heer, de ruimte om te groeien,
om creatief te zijn
en hun eigen weg te vinden in dit leven.
Dat uw licht hen mag begeleiden op hun levenspad.

Lieve God,
ik steek een kaarsje aan
voor mensen op de vlucht,
dobberend op een bootje op de Middellandse Zee,
kind zonder ouders in een kamp in Griekenland,
asielvrager, jaren wachtend op dat hoopvolle bericht:
je krijgt een verblijfsvergunning,
angstig of getraumatiseerd omdat mensensmokkelaars
je leven bedreigen en geld blijven eisen.
Omring hen met uw barmhartigheid, God,
dat uw licht hun duisternis mag verdrijven
je leven bedreigen en geld blijven eisen.

God,
gebukt ga ik soms
onder de schrijnende verhalen van mensen,
komend aan de grenzen van mijn kunnen
om hen nabij te zijn.
Ook ik klamp mij vast aan uw Liefde,
en vertrouw erop
dat daar waar mijn krachten het begeven
U mensen nabij blijft, beschermt,
draagt in de palm van uw hand
en dat uw licht hen hoop geeft
vandaag en alle dagen
tot in uw eeuwigheid.
Amen.