‘loslaten’

(blog 05, 2020)
Na twee dagen van opluchting vorige week omdat er ruimte kwam in mijn agenda, voel ik nu vooral veel onrust. Wat wordt er van mij verwacht in deze situatie? Wat hebben parochianen nodig van de geloofsgemeenschap? Hoe kunnen we elkaar steunen in deze tijd? Het liefst zou ik bij mensen langs gaan om te praten over hun angst en onrust en over de positieve dingen die ze ervaren zoals de buurvrouw die even vraagt of alles goed gaat. Graag zou ik mijn angsten samen met anderen neerleggen bij God en bij Hem vertrouwen putten dat Hij met ons meegaat, dat Hij ons met liefde omringt juist nu we teruggeworpen zijn op ons zelf. De mensen die het al moeilijk hadden door schulden, door psychische problemen of doordat ze hun huis uit moeten, hebben het nu nog zwaarder. Alle gewone spreekuren van het sociaal wijkteam zijn er niet meer. Alleen telefonisch kun je bij hen terecht. De dagbesteding voor mensen met psychische en fysieke beperkingen zijn stopgezet. Kan ik wel bij ze langs? Of is het beter van niet? Per situatie probeer ik te besluiten wat wijs is.

Langzamerhand groeit het besef dat ik los moet laten om van alles te willen doen. Misschien is het belangrijkste wat ik als pastor kan op dit moment: een leven leiden van gebed, van bezinning, van voorspreker zijn bij God voor de noden van onze parochie, de noden van ons land, de noden van onze wereld. Alle emoties die er bij ons leven, woede, machteloosheid, trots op de mensen in de zorg, bezorgdheid over ons leven, angst voor onze sterfelijkheid en vooral angst om de gezondheid van de mensen die ons lief zijn, hoop dat het weer anders wordt, vertrouwen in leiders, met alles wat ons bezighoudt kunnen wij God terecht. Hij, die licht en liefde is, luistert; Hij lost niet alles voor ons op, maar Hij is er voor ons, zoals Hij Jezus nabij was tot op het kruis.

Ik bid voor u, ik bid voor ons allen, ik bid voor de mensen die het moeilijk hebben in het vertrouwen dat Gods licht en liefde het laatste woord zullen hebben. En natuurlijk ben ik er ook, als u even een stem wilt horen, uw verhaal kwijt wilt of worstelt met eigen vragen rond geloof en leven.

23 maart 2020

Pastor Lysbeth Minnema