ruimte voor schoonheid (blog 13)

Het is zomer, een Nederlandse zomer, met dagen vol regen, maar ook met dagen waarop de zon uitbundig schijnt. Er tussenin zijn er dagen met prachtige wolkenluchten, die het hart verlichten. Veel Nederlanders blijven thuis of kiezen voor een vakantie dichtbij huis. Misschien is dat wel meer ontspannen dan een lange, verre reis naar plekken waar je zoveel mogelijk wilt zien. Van belang is dat we ons verwonderen, dat we het bekende met nieuwe ogen durven zien.

Vorig jaar maakte ik een foto van een prachtige boom. Stevig geworteld in de aarde stak hij naar alle kanten zijn takken uit. Het raakte me om die boom te zien in al zijn schoonheid, in al zijn rust. Hij deed me beseffen dat voor geluk weinig nodig is. Ook wij kunnen zijn als een boom. Onze wortels hebben daarvoor een goede basis nodig, vruchtbare grond die ons laat groeien. Het geloof is voor mij zulke goede grond waaruit mijn wortels de adem van Gods liefde opzuigen. In de afgelopen twee jaar heb ik opnieuw ontdekt dat ook het Friese land tot mijn wortels behoort. Ik kan ontzettend genieten van weilanden met koeien, van sloten en kanalen met een reiger aan de waterkant, en van de zeedijk met uitzicht over het wad en de schaduw van een eiland in de verte. Familie en vrienden behoren tot de vruchtbare grond waarin mijn wortels groeikracht hebben gevonden. En ook mijn werken en leven zonder zorgen om de dagelijkse levensbehoeften, die mij de kans geven om mijn talenten te ontplooien ten dienste van God, van de mensen die ik ontmoet en van de samenleving als geheel. Alles wat ik doe en meemaak, zijn de wijd uitwaaierende takken van de boom. Soms zit er een dorre tak tussen, de dingen die mislukken of die losgeraakt zijn van mijn wortels, maar vaak zijn het prachtige takken met bladeren die naar de zon, naar het licht reiken.

Als ik probeer te zijn als zo´n boom, dan lukt het me af en toe schaduw te bieden aan hen die in de hitte van de dag proberen te overleven. Ik kan een rustpunt zijn voor wie het leven zwaar is. Kinderen kunnen komen spelen in de takken. En anderen kunnen zich voeden met de spiritualiteit, de kennis en de levenservaring die voortkomen uit het diepgeworteld zijn in een leven met God.

Deze zomer gebruik ik om te aarden, de wortels te bemesten zodat de takken verder kunnen groeien. Ik blijf dichtbij huis om te genieten van bos en hei, want het enige wat echt nodig is om mijn boom gezond te houden zijn momenten van schoonheid in de natuur, van samen zijn met familie en vrienden en van voeding door literatuur, kunst en de verwondering over het leven. Dat alles is een gave van de Levende die mij draagt en uitdaagt.

Pastor Lysbeth Minnema,
14 juli 2020