‘Water’, blog 17 van pastor Minnema

Water is kostbaar. Het is de basis van alle leven op aarde. Dat vraagt om een duurzaam en zorgvuldig omgaan met het zoete water dat er is op onze aardbol. En dat doen we nu niet. Hier in Nederland gebruiken we 4000 liter water per dag. Dat is inclusief het water dat nodig is om vlees te produceren, kleding te maken en ons voedsel te verbouwen. Er is maar 2300 liter water per persoon beschikbaar, dus we teren in op ons zoetwaterreservoir. En dat houdt noodgedwongen een keer op.

Dinsdagavond 29 september was er bij de Wetsus de opening van de Bonifatiusacademie in samenwerking met Het Goede Leven, een initiatief van het Friesch Dagblad. Het ging over Laudato Si´ en over water. De directeur van Wetsus, de heer Buijsmans, en Hein Pieper, dijkgraaf in waterschap Rijn en IJssel en voorheen diaken en pastor van het bisdom Groningen-Leeuwarden, hielden een lezing. Verrassend was het dat beiden zeiden dat we niet genoeg hebben aan alleen een rationele benadering. Uiteindelijk worden goede beslissing gemaakt vanuit onze eigen spiritualiteit en vanuit de waarden die we belangrijk vinden. Daar vinden we de bron van een duurzaam omgaan met alle kostbaarheden van onze aarde.

Ook de Paus koppelt in zijn encycliek de rationele overwegingen aan de bijbelse waarden van soberheid, barmhartigheid en oog hebben voor de meest kwetsbare mensen. Het zijn als het ware de twee longen waaruit we leven. Als we maar met één long ademen, alleen de rationaliteit, dan krijgen we zuurstofgebrek. We hebben beide elementen nodig om onze mooie wereld te behoeden en te bewaren voor toekomstige generaties.

Die twee longen hebben we ook nodig om goed om te kunnen gaan met de huidige coronamaatregelen. Aan de ene kant is het nodig om ons verstand goed te gebruiken en te luisteren naar de wetenschappelijke inzichten. Maar wat ons echt motiveert om ons gedrag aan te passen dat is de long van de spiritualiteit. De liefde voor de ander die we het leven gunnen en een goed leven gunnen zorgt ervoor dat we in deze tijd afstand bewaren, ook al doet dat ons pijn. We lopen keihard aan tegen onze eigen kwetsbaarheid en sterfelijkheid, zoals we ook aanlopen tegen de kwetsbaarheid van de aarde. Barmhartig en liefdevol handelen is dan een goede weg om te gaan.

30 september 2020
Pastor Lysbeth Minnema