zoektocht (blog 21)

Waar ligt de kracht van de kerk in deze tijd? Veel activiteiten op het gebied van spiritualiteit en bezinning liggen stil. Bij de vieringen kunnen nog maar maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Gesprekken voer ik het liefst in het Titus Brandsmahuis omdat ik daar zeker weet dat het mogelijk is om genoeg afstand te houden en de handen te desinfecteren. Het is zoeken naar hoe we geloof en naastenliefde vorm kunnen geven in deze tijd.

De eerste geloofsgemeenschappen die Paulus stichtte waren huiskerken. Mensen kwamen bij elkaar thuis. Op sommige plekken was er maar één gezin dat christen was geworden. Af en toe kwam Paulus langs of één van zijn vrienden om hen te inspireren en te vertellen over Jezus. Normaalgesproken werd de zondag in hun eigen gezin gevierd of met een paar mensen uit de buurt. Ze staken wat kaarsen aan, lazen uit de bijbel, spraken over wat dat voor hen betekende en ze baden voor anderen en voor de situatie in de wereld waarin ze leefden. De viering werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, waarin ze ook het laatste Avondmaal van Jezus herdachten en Zijn aanwezigheid voelden in hun midden. De zondag was de inspiratiebron om door de week nabij te zijn aan mensen die het moeilijk hadden, om voedsel te delen met wie arm was en een luisterend oor voor wie problemen had.

Ik gun het ook ons allen dat het geloof in deze tijd vorm kan krijgen in onze gezinnen, bij ons thuis, gewoon met de mensen met wie we leven of als we alleen leven met een ritueel dat bij ons past. Er zijn heel veel mogelijkheden. Je kunt op een doordeweekse dag tijd nemen om de rozenkrans te bidden. Voor gezinnen levert de werkgroep kinderkerk elke week materiaal om samen de zondag te vieren. Het is mogelijk om de lezingen van de zondag al door te lezen voor het weekend en na te denken over wat de teksten jou te zeggen hebben. Het getijdengebed biedt een paar keer per dag de gebeden en psalmen aan om te bidden. Of je kunt in stilte bij God zijn. Elke dinsdag wordt er op de website een nieuwe tekst aangeboden die gebruikt wordt bij de stiltemeditatie in het Titus Brandsmahuis op dinsdagmiddag. De zondag mag weer een speciale dag worden met lekker eten, mooie teksten, ruimte voor de viering op tv of internet, en wellicht een wandeling waarin je Gods nabijheid in de natuur ervaart.

Als een soort van Paulus zijn wij als pastores altijd bereid om met u mee te zoeken naar een vorm van geloven die past bij uw situatie en om u te inspireren en te bemoedigen. Geloven vraagt om voeding en om oefening ook in deze tijd. Gods Geest zal u leiden en liefdevol de weg wijzen op nieuwe wegen. Als het voor u nieuw is, begin dan klein. Vijf minuten tijd vrij maken voor God op een dag, is genoeg. Uitbreiden kan altijd. Ik wens u een goede reis op het pad van geloven thuis.

27 oktober 2020
Pastor Lysbeth Minnema