‘Op weg naar het paradijs’-blog 6 van pastor Lysbeth Minnema

Zondagavond keek ik naar het programma Zomergasten. De rijksbouwmeester Floris Alkemade stelde zijn televisieavond samen. Hij inspireerde me door te stellen dat onze wereld nieuwe vergezichten nodig heeft.

De grote, heftige regenbuien die tot de onvoorstelbaar verwoestende overstromingen hebben geleid in Duitsland, België en Limburg en tegelijkertijd de nooit geziene hitte in het westen van de Verenigde Staten en Canada maken duidelijk dat de klimaatverandering sneller gaat dan we denken. Er is verandering nodig op alle terreinen. De Green Deal van eurocommissaris Frans Timmermans wil daartoe een aanzet geven juist om onze aarde leefbaar te houden voor de toekomstige generaties. Ook Paus Franciscus pleit in de encycliek Fratelli Tutti voor een nieuwe levenshouding waarin arme en rijke landen, arme en rijke mensen elkaar de hand reiken.

Dit zijn geen nieuwe geluiden, maar wat me raakte was dat Floris Alkemade eraan toevoegde dat voor verandering een inspirerende droom nodig is. We hebben beelden nodig van die nieuwe wereld die we graag willen en de bevestiging dat de weg daarnaartoe geen kommer en kwel is, maar een vreugdevol pad om te gaan. Dat is wat Jezus doet in de evangeliën. Hij vertelt over het Rijk van God dat komen gaat, dat nu al zichtbaar wordt. Het is een wereld waar iedere mens tot zijn recht kan komen, waar allen die verdrietig zijn getroost worden, waar vredestichters aan het werk zijn, zodat geweld geen kans meer krijgt. Het is een aarde waar de boer zaait, maar op zijn land wat achterlaat voor wie niets heeft. Het begint als een piepklein mosterdzaadje, maar groeit gaandeweg uit tot een grote boom waarin vogels hun nesten kunnen bouwen.

Hoe krijgt dat Rijk van God vandaag de dag vorm? Duurzaam, sober, zorgzaam voor elkaar, zorg dragend voor alles wat groeit en leeft, vreugde en vertrouwen zijn daarbij kernwaarden. Daarmee kunnen we werken aan een industrie die niet vervuilend is, aan minder gebruik van fossiele brandstoffen, aan de agrarische sector die produceert voor de plaatselijke bevolking, en aan een bewuster kopen van de consument. Duurzame energie van windmolens en zonnepanelen zullen we nodig hebben, maar hoe kunnen we ze zo inpassen in het landschap dat ze schoonheid bevorderen en geen overlast veroorzaken? We hebben alle onze kennis en creativiteit nodig om te werken aan de nieuwe wereld. 

We hebben beelden nodig van een nieuw paradijs, waar iedere mens zijn talenten kan gebruiken en voluit kan leven en genieten van de vruchten van de aarde en van de mensen om zich heen, een plek waar God en mens samen onderweg zijn. Droomt u mee?

 

20 juli 2021

Pastor Lysbeth Minnema