de AVG in het kort voor website en VitusNijs


Alle informatie over de privacywetgeving en hoe wij hiermee als parochie omgaan, kunt u vinden op de AVG-pagina.

Het belangrijkste voor website en VitusNijs

1. Website en persoonsgegevens of foto’s

  1. Op de website worden geen persoonlijke gegevens vermeld.
  2. Foto’s van parochianen worden uitsluitend geplaatst met toestemming van betrokkenen, tenzij het een foto betreft van een groep mensen die op afstand zijn gefotografeerd.

2. Parochieblad ‘VitusNijs’ en persoonsgegevens of foto’s

  1. Wanneer de redactie van VitusNijs kopij aangeleverd krijgt voor plaatsing in VitusNijs met namen, privé-tel.nummers, emailadressen of foto’s, gaat de redactie van VitusNijs ervan uit dat genoemde personen daarvoor toestemming hebben verleend. Schriftelijke toestemming dient te worden meegestuurd naar de redactie.
  2. Voor plaatsing van foto’s van kinderen is schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers nodig.
  3. Zie verder punt 1b.
  4. Voor foto´s die door de redactie worden gemaakt, gelden dezelfde regels.

De redactie probeert hiermee zo goed mogelijk te voldoen aan de richtlijnen van de privacywet.

3. Pagina ‘Bereikbaarheid’ op de achterkant van VitusNijs

Op de laatste pagina van VitusNijs (Bereikbaarheid) worden uitsluitend parochiële emailadressen en algemene contactgegevens gebruikt.

De mail die binnenkomt bij de parochiële emailadressen wordt automatisch doorgestuurd naar de juiste contactpersoon.