16 okt. informatieavond over ouder-kindochtenden

Vanaf 1 januari 2019 zijn er ouder-kind-ochtenden op een aantal zondagochtenden voor de hele Sint Vitusparochie in de RK-kerk te Wytgaard, Tjissema 2.  

  • Hoe geef je je kind een gelovige opvoeding?
  • Hoe kom je in gesprek over geloofs- en levensvragen samen met leeftijdgenoten?
  • Hoe kun je samen met je kinderen je geloof delen, met veel gezelligheid?

Opzet

  • Ouders en tieners van 10-14 jaar kunnen naar de zondagsviering (voor kinderen van 0-10 jaar is er een eigen viering in een zaal naast de kerk).
  • Na de viering begint een ontmoetingsbijeenkomst met verdieping van een Bijbeltekst of een onderdeel van de Katholieke traditie.
  • Er zijn drie groepen: ouders, kinderen 0-10 jaar, en tieners 10-14 jaar. Elke groep heeft zijn eigen begeleiders, die vooraf goed getraind zijn.
  • De activiteiten zijn afgestemd op de verschillende leeftijden.
  • Tot slot is er een gezamenlijke lunch.
  • Afsluiting rond 13.30 uur.

Meer informatie

Er is een informatieavond over deze ouder-kindochtenden op dinsdag 16 oktober, 20.00 uur,  Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21, Leeuwarden.
Opgave voor 16 oktober, graag opgeven bij: info@sintvitusparochie.nl
Meer info ook verkrijgbaar bij: pastor.minnema@sintvitusparochie.nl (06-24843682) of pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl  (06-12804205).