ouder-en kindzondagen

In Wytgaard (aansluitend aan de viering in de Maria ten Hemelopneming) wordt op een aantal zondagen van gedachten gewisseld over geloofsopvoeding van kinderen.

Hoe doe je dat?

  • Hoe geef je je kind een gelovige opvoeding?
  • Hoe kom je in gesprek over geloofs- en levensvragen samen met leeftijdgenoten?
  • Hoe kun je samen met je kinderen je geloof delen, met veel gezelligheid?

Opzet

  • Ouders en tieners van 10-14 jaar kunnen naar de zondagsviering (voor kinderen van 0-10 jaar is er een eigen viering in een zaal naast de kerk).
  • Na de viering begint een ontmoetingsbijeenkomst met verdieping van een Bijbeltekst of een onderdeel van de Katholieke traditie.
  • Er zijn drie groepen: ouders, kinderen 0-10 jaar, en tieners 10-14 jaar. Elke groep heeft zijn eigen begeleiders, die vooraf goed getraind zijn.
  • De activiteiten zijn afgestemd op de verschillende leeftijden.
  • Tot slot is er een gezamenlijke lunch. (opgave steeds enkele dagen voor de zondag bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
  • Afsluiting rond 13:30 uur.

De Flyer
Lees hier de flyer >>> voor aanvullende informatie en data.
Of neem contact op met pastor.minnema@sintvitusparochie.nl (06-24843682) of pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl  (06-12804205).