ouder-en kindzaterdag op Palmpasen 13 april en ouder-kindzondagen

Zaterdag 13 april zijn de kinderen van de hele parochie vanaf 16.00 uur welkom in de zaal naast de Dominicuskerk om Palmpasen te vieren.
– Eerst gaan de jongste kinderen (tot 10 jaar) palmpaasstokken versieren.
– De tieners helpen de jongsten, maar gaan daarna in hun eigen groep aan de slag met palmzondag.
– De ouders zijn welkom om samen met pastor Lysbeth over geloofszaken te spreken. We sluiten de middag af met soep en broodjes. En dan kunnen de kinderen met hun palmstokken meelopen in de viering om 19.00 uur.
– Na afloop krijgen de kinderen een briefje mee met een adres, waar ze de palmstok heen kunnen brengen.

Graag even opgeven i.v.m. de inkoop. En neem zelf een kaal kruis mee: een lat van ongeveer 30 cm op een lat van ongeveer 45 cm.
De werkgroep zorgt voor crêpepapier, eitjes, een broodhaantje en een palmtakje.

Ouder-kindzondagen

In Wytgaard (aansluitend aan de viering in de Maria ten Hemelopneming) wordt op een aantal zondagen van gedachten gewisseld over geloofsopvoeding van kinderen.

Hoe doe je dat?

  • Hoe geef je je kind een gelovige opvoeding?
  • Hoe kom je in gesprek over geloofs- en levensvragen samen met leeftijdgenoten?
  • Hoe kun je samen met je kinderen je geloof delen, met veel gezelligheid?

Opzet

  • Ouders en tieners van 10-14 jaar kunnen naar de zondagsviering (voor kinderen van 0-10 jaar is er een eigen viering in een zaal naast de kerk).
  • Na de viering begint een ontmoetingsbijeenkomst met verdieping van een Bijbeltekst of een onderdeel van de Katholieke traditie.
  • Er zijn drie groepen: ouders, kinderen 0-10 jaar, en tieners 10-14 jaar. Elke groep heeft zijn eigen begeleiders, die vooraf goed getraind zijn.
  • De activiteiten zijn afgestemd op de verschillende leeftijden.
  • Tot slot is er een gezamenlijke lunch. (opgave steeds enkele dagen voor de zondag bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
  • Afsluiting rond 13:30 uur.

De Flyer
Lees hier de flyer >>> voor aanvullende informatie en data.
Of neem contact op met pastor.minnema@sintvitusparochie.nl (06-24843682) of pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl  (06-12804205).