kinderen en liturgie

Kinderactiviteiten tijdens de weekendliturgie
De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Op het vieringrooster staat achter de vieringen aangegeven of er kinderkerk, gezinsviering en/of kinderopvang is.

Op de jeugdpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes, extra’s en wijzigingen.

I.v.m. corona geef je je voor iedere activiteit op!
HOE DOE JE DAT
– vermeld naam activiteit,  datum en nummer
– je aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit.
WAAR GEEF JE JE OP
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984) op maandag en woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur)
– aan een aanmeldsysteem via de website wordt gewerkt.

 

  • Kinderkerk tijdens de weekendliturgie (act.nr. zie bij data hieronder)

Tijdens de zondagviering om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk. Voor de kinderen begint de viering in de kerk. Na de opening verlaten de kinderen de kerk voor een eigen Kinderwoorddienst met een verhaal uit de Bijbel, uitleg en activiteit. Vóór het tafelgedeelte begint, komen zij weer terug in de kerk om samen met de andere kerkgangers verder te vieren.
Frequentie: één zondag per maand en tijdens de Advent alle zondagen.

– Plaats Titus Brandsma Huis naast de Bonifatiuskerk.
– Data: 11 okt.(act.nr.26), 15 nov.(act.nr.47), 6 dec.(act.nr.57), 13 (act.nr.64), 20 dec. (act.nr.67)
– Deelname gratis

  • Kinderoppas tijdens weekendliturgie

Bij het uitkomen van dit boekje is nog niet duidelijk hoe het zal gaan met de kinderopvang tijdens de vieringen in de Bonifatiuskerk. Voor de meest recente informatie zie de website: www.sintvitusparochie.nl

  • Gezinsvieringen

In de Bonifatius- en Dominicuskerk worden komend half jaar drie gezinsvieringen gehouden.
-Data: 29 november Bonifatius,  11.00 uur
           24 december Dominicus, 19.00 uur

  • Ouder- en kindzondagen
    GAAN DIT NAJAAR NIET DOOR (wegens te weinig aanmeldingen)
  • Het Sint Vituskinder- en jeugdkoor o.l.v. Hendrikje van den Berg

Het kinderkoor is voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Repetities op dinsdag van 15.45 tot 17.00 uur.
Het jeugdkoor is voor jongeren vanaf 11 jaar. Repetities op dinsdag van 18.30 tot 19.45 uur.

De repetities zijn in het parochiehuis van de Dominicuskerk, ingang Harlingerstraat 26. Voor alle groepen zijn nieuwe leden welkom.
Bel voor meer informatie met Hendrikje (058-2159607) of mail hendrikjevdberg@hotmail.com