kinderen in de liturgie

Kinderactiviteiten tijdens de weekendliturgie
De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Op het vieringrooster staat achter de vieringen aangegeven of er kinderkerk, gezinsviering en/of kinderopvang is.

Op de jeugdpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes, extra’s en wijzigingen. Na de lockdown hopen we deze pagina weer verder te vullen.

I.v.m. corona geef je je voor iedere activiteit op!
HOE DOE JE DAT
– vermeld naam activiteit,  datum en nummer
– je aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week vóór de activiteit.
WAAR GEEF JE JE OP
– opgave via het aanmeldformulier heeft de voorkeur
– of per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– telefonisch (058-2120984) op maandag en woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur)