kinderen en liturgie

algemene informatie voor kinderen in de weekendliturgie

(op de jeugdpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes)

De werkgroepen Kinderkerk en Gezinsvieringen hebben hun eigen activiteiten, maar gaan ook een paar keer samenwerken. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Gezinsvieringen en ouder-en-kind-zondagen

Er worden in de verschillende kerken in de parochie met een zekere regelmaat gezinsvieringen gehouden.
Data:
13 oktober en 2 december (in Bonifatiuskerk)
24 december (in Dominicuskerk)

Op de ouder-en-kind-zondagen ontmoeten ouders van jonge kinderen en tieners elkaar rond een gespreksthema, terwijl de kinderen en tieners in hun eigen groep actief zijn. 
Deze ochtenden zijn van 9.30 tot 13.00 uur (inclusief samen lunchen) in Wytgaard, Tjissema 2.
Data: 8 september (Maria-geboorte), 10 november (Sint Maarten), 19 januari (Bruiloft te Kanaän).

Kinderkerk

Tijdens de zondagse viering (11.00-12.00 uur) is er eens per maand en alle zondagen in de Advent en Veertigdagentijd tijdens het woordgedeelte in de Bonifatiuskerk een aparte kinderwoorddienst in het Titus Brandsma Huis. Samen met de andere mensen beginnen de kinderen met de viering in de Bonifatiuskerk, dan gaan ze voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg daarover en een activiteit daarbij naar het Titus Brandsma Huis. Daarna komen de kinderen weer in de kerk om met de andere mensen samen verder te vieren.

Data: zie het vieringrooster. Toegang gratis.

 

Het Sint Vitus kinder- en jeugdkoor

Voor alle groepen zijn nieuwe leden welkom!
– Het kinderkoor 6-11 jaar: dinsdag van 15.45 – 17.00 uur
– Het jeugdkoor vanaf 11 jaar: dinsdags van 18.30 – 19.45 uur

Alle groepen repeteren in het parochiehuis van de Dominicuskerk ingang Harlingerstraat. Natuurlijk mag je eerst ook eens komen kijken! Informatie bij Hendrikje van den Berg telefoon 2159607 of mail  hendrikjevdberg@hotmail.com