kinderen en liturgie

kinderactiviteiten tijdens de weekendliturgie (op de jeugdpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes)

De werkgroepen Kinderkerk en Gezinsvieringen hebben hun eigen activiteiten, maar werken ook samen, met name in de Kerstperiode en in de voorbereiding naar Pasen. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Lees meer over kinderwerk in de 40-dagentijd >>>

  • kinderkerk

Een keer in de maand is er tijdens de zondagse viering (11.00-12.00 uur) in de Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 21, Leeuwarden voor de kinderen een aparte kinderwoorddienst in het Titus Brandsma Huis; in de lijdens- en Paastijd wekelijks.
De kinderen beginnen de viering in de kerk samen met de andere mensen. Na de opening gaan ze voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg daarover en een activiteit daarbij naar het Titus Brandsma Huis. Daarna komen de kinderen weer in de kerk om met de andere mensen samen verder te vieren. Alle kinderen zijn welkom!

Data: 28 januari, 25 februari, 4, 11 en 18 maart, 29 april, 20 mei

  • gezinsvieringen

Er worden regelmatig gezinsvieringen gehouden in de Bonifatiuskerk (op zondagochtend) en in de Dominicuskerk (op zaterdagavond).

Data: 21 januari (Bon. Kerk, 11.00 uur), 14 februari ( Dom. Kerk, 19.00 uur), 18 februari (Bon. Kerk, 11.00 uur), 24 maart( Dom. Kerk, 19.00 uur), 30 maart ( Dom. Kerk, 15.00 uur),  1 april (Bon. Kerk, 11.00 uur), 22 april (Bon. Kerk, 11.00 uur), 3 juni (Bon. Kerk, 11.00 uur), 30 juni ( Dom. Kerk, 19.00 uur).

  • kinderopvang

In de Bonifatiuskerk is tijdens de zondagsviering  regelmatig kinderopvang.  Vanaf 10.45 uur zijn de begeleiders aanwezig achter in de kerk. Zij zijn te herkennen aan een bord met “Kinderopvang” erop. De opvang is bedoeld voor de allerkleinsten (0-4 jaar), maar ook kinderen tussen 5 en 8 jaar zijn welkom. Er is verschillend speelgoed, er wordt voorgelezen en er kan geknutseld worden.
In de veertigdagentijd (18 februari t/m 1 april) is er iedere week kinderopvang. Daarna is er tot de zomervakantie om de week kinderopvang. Kijk op de kalender voor de exacte data.
Wanneer er nog twee of meer begeleiders bij de groep aansluiten, kan er elke week kinderopvang geregeld worden! Wie wil de groep versterken? Opgeven kan bij pastor Germa Kamsma-Kunst, pastor.kamsma@sintvitus.nl

  • Sint-vitus kinder- en jeugdkoor

Voor alle zanggroepen zijn nieuwe leden welkom!

  • De kinderen van 4 tot 7 jaar repeteren op vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur
    Door spel en zang wordt de stem van de jongste kinderen ontwikkeld.
  • De kinderen 7-11 jaar repeteren op dinsdag van 15.45 – 17.00 uur
  • Het jeugdkoor vanaf 11 jaar repeteert op dinsdag van 18.30 – 19.45 uur

Plaats: parochiehuis  Dominicuskerk, ingang Harlingerstraat. Natuurlijk mag je eerst ook eens komen kijken! 
Informatie bij Hendrikje van den Berg, tel. 0582159607 of mail kerkmusicus@sintvitusparochie.nl

Zie de jeugdpagina voor meer nieuws en actuele informatie voor kinderen en jongeren.