kinderen en liturgie

algemene informatie voor kinderen in de liturgie

(op de jeugdpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes)

activiteiten tijdens de weekendliturgie

De werkgroepen Kinderkerk en Gezinsvieringen hebben hun eigen activiteiten, maar gaan ook een paar keer samenwerken. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Advent en Kerst voor de kinderen

  • kinderkerk

Tijdens de zondagse viering van 11.00-12.00 uur is er eens per maand en op alle adventszondagen tijdens het woordgedeelte in de Bonifatiuskerk een aparte kinderwoorddienst in het Titus Brandsma Huis, zie ook het vieringrooster.
De kinderen beginnen de viering samen met de andere mensen, daarna gaan ze voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg daarover en een activiteit daarbij naar het Titus Brandsma Huis. Voor de communie komen de kinderen weer in de kerk om met de andere mensen samen verder te vieren.

Data: 23 sept., 28 okt., 2, 9, 16 dec. steeds in Bonifatiuskerk en tenslotte 23 december in Dominicuskerk.
Iedereen welkom!

  • gezinsvieringen

Er worden in de Dominicuskerk en de Bonifatiuskerk regelmatig gezinsvieringen gehouden.

Data: 7 oktober (Bonifatiuskerk), 11 november (Bonifatiuskerk), kerstavond 24 december (Dominicuskerk).
Zie ook in het parochiemagazine ‘VitusNijs’ en op het vieringrooster.

  • kinderoppas

In de St. Bonifatiuskerk is er voor kinderen van 0-8 jaar regelmatig kinderoppas. Het lukt helaas nog niet om wekelijks kinderopvang aan te bieden.
Data: 9 september, 23  september, 14 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 2 december, 9 december, 16 december, 23 december, 6 januari, 20 januari.
De data staan ook op het vieringrooster.

Het streven blijft om elke week kinderopvang te hebben. Wilt u of wil jij eens in de vier/vijf weken oppassen op kinderen tijdens de viering van 11.00 uur in de Bonifatiuskerk? Meld je dan aan bij pastor Germa Kamsma (pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl )

  • Sint Vituskinder- en jeugdkoor

De verschillende groepen zingen regelmatig in kindvriendelijke vieringen.
Voor alle groepen zijn nieuwe leden welkom!

  • Voor kinderen van 4 tot 7 jaar: repetitie op vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur.
    Door spel en zang wordt de stem van de jongste kinderen ontwikkeld.
  • Kinderkoor 7-11 jaar: repetitie op dinsdag van 15.45 – 17.00 uur
  • Het jeugdkoor vanaf 11 jaar: repetitie op dinsdag van 18.30 – 19.45 uur

Alle groepen repeteren in het parochiehuis van de Dominicuskerk, ingang Harlingerstraat. Natuurlijk mag je eerst ook eens komen kijken! 
Informatie bij Hendrikje van den Berg, tel. 2159607 of mail hendrikjevdberg@hotmail.com