kinderen en liturgie

Ivm de corona-crisis zijn alle bijeenkomsten en weekendvieringen voorlopig geschrapt.

Liturgische kinderactiviteiten voor Palmpasen en de Goede Week staan op de jeugdpagina.

Kinderactiviteiten tijdens de weekendliturgie

De werkgroepen Kinderkerk en Gezinsvieringen hebben hun eigen activiteiten, maar gaan ook een paar keer samenwerken. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Op het vieringrooster staat achter de vieringen aangegeven of er kinderkerk, gezinsviering en/of kinderopvang is.

Aswoensdag en veertigdagentijd voor kinderen
Samen op weg naar Pasen
Tijdens de viering van Aswoensdag, 26 februari, start het project “Samen op weg naar Pasen” voor de kinderen uit de parochie. Op Aswoensdag zal de plaat gepresenteerd worden die de hele veertigdagentijd gebruikt zal worden. Daarna zullen de kinderen tijdens de kinderkerk steeds een stapje dichter bij Pasen komen. Elke week is weer een voorbereiding op wat de betekenis van Pasen voor de gelovigen heeft. De kinderen krijgen elke week weer een bladzijde van een 40-dagenkalender.

Kinderkerk
Tijdens de zondagse viering (11.00-12.00 uur) is er eens per maand en alle zondagen in de veertigdagentijd tijdens het woordgedeelte in de Bonifatiuskerk een aparte kinderwoorddienst in het Titus Brandsma Huis. Samen met de andere mensen beginnen de kinderen met de viering in de Bonifatiuskerk, dan gaan ze voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg daarover en een activiteit daarbij naar het Titus Brandsma Huis. Daarna komen de kinderen weer in de kerk om met de andere mensen samen verder te vieren.
Data: 9 februari, 8 maart, 22 maart, 29 maart, 10 mei, 9 juni.
Toegang is gratis.

Gezinsvieringen en ouder-en-kind-zondagen

Gezinsvieringen worden met enige regelmaat gehouden in verschillende kerken binnen de parochie, zie ook het vieringrooster
Data gezinsvieringen
26 februari 19.00 uur Dominicuskerk (Aswoensdag), 28 maart 19.00 uur Dominicuskerk (voorstellen eerste communicanten), 4 april 19.00 uur Dominicuskerk (Palmpasen), 10 april 15.00 uur Dominicuskerk (Goede Vrijdag), 12 april 11.00 uur Bonifatiuskerk (Eerste Paasdag), 17 mei 11.00 uur Bonifatiuskerk (Eerste Communie), 20 juni 19.00 uur Dominicuskerk (Spelletjesdag)

Ouder-en-kind-zondagen.
Ouders van jonge kinderen en tieners ontmoeten elkaar rond een gespreksthema, terwijl de kinderen en tieners in hun eigen groep actief zijn.
Op zondagochtenden zijn deze vieringen van 9.30 tot 13.00 uur (inclusief samen lunchen) in de Maria ten Hemelopneming, Tjissema 2, Wytgaard.
Data: 15 maart (Veertigdagentijd), 6 september (Je broeders hoeder…) 1 november (Allerheiligen-Allerzielen)
In de Dominicuskerk zijn deze vieringen op de zaterdagmiddag van 15.30 tot 20.00 uur.
Data: 4 april (Palmpasen), 20 juni (Spelletjesdag). Zie ook in VitusNijs en op de website.

Herstart kinderopvang
Er hebben zich weer nieuwe ouders gemeld die hun kinderen graag tijdens de viering van 11.00 uur in de Bonifatiuskerk naar de kinderopvang willen brengen. Ook willen zij mee draaien in de opvangpoule. Het is mogelijk om eens per veertien dagen opvang te regelen. De data worden aangegeven in het vieringrooster. Wilt u ook graag gebruik maken van de kinderopvang? U kunt uw kinderen vanaf 10.45 uur brengen naar de begeleiders die achter in de kerk staan. We vragen of de ouders ook af en toe mee willen helpen met de kinderopvang.

Het Sint Vituskinder- en jeugdkoor|
Voor alle groepen zijn nieuwe leden welkom!

Het kinderkoor 6-11 jaar: dinsdag van 15.45 – 17.00 uur
Het jeugdkoor vanaf 11 jaar: dinsdags van 18.30 – 19.45 uur

Alle groepen repeteren in het parochiehuis van de Dominicuskerk ingang Harlingerstraat. Natuurlijk mag je eerst ook eens komen kijken!
Informatie bij Hendrikje van den Berg telefoon 2159607 of mail hendrikjevdberg@hotmail.com