kinderen en liturgie

algemene informatie voor kinderen in de liturgie

(op de jeugdpagina vind je steeds de laatste nieuwtjes)

De werkgroepen Kinderkerk en Gezinsvieringen hebben hun eigen activiteiten, maar gaan ook een paar keer samenwerken. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

kinderkerk
Tijdens de zondagse viering van 11.00-12.00 uur is er eens per maand en op alle adventszondagen tijdens het woordgedeelte in de Bonifatiuskerk een aparte kinderwoorddienst in het Titus Brandsma Huis, zie ook het vieringrooster.
De kinderen beginnen de viering samen met de andere mensen, daarna gaan ze voor een verhaal uit de Bijbel, uitleg daarover en een activiteit daarbij naar het Titus Brandsma Huis. Voor de communie komen de kinderen weer in de kerk om met de andere mensen samen verder te vieren.
Data: 23 december, 20 jan.,3 febr., 3, 17, 24 en 31 maart, 7 april, 12 mei, 9 juni.
Iedereen welkom!

kinderoppas
In de St. Bonifatiuskerk is er voor kinderen van 0-6 jaar om de week kinderoppas.
Data: 6 januari, 20 januari. En verder zie vieringrooster.
Het streven blijft om elke week kinderopvang te hebben. Wilt u of wil jij eens in de vier/vijf weken oppassen op kinderen tijdens de viering van 11.00 uur in de Bonifatiuskerk? Meld je dan aan bij pastor Germa Kamsma (pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl )

gezinsvieringen en ouder-en-kind-zondagen
Er worden in de parochie met een zekere regelmaat gezinsvieringen gehouden.
Data: 10 februari (Bonifatiuskerk), 6 en 16 maart (Dominicuskerk), 13 april  (Dominicuskerk), 19 april (15.00 Dominicuskerk), 21 april (Bonifatiuskerk),19 mei (Bonifatiuskerk) en 29 juni (Dominicuskerk).
Zie hiervoor ook het ParochieMagaZin ‘VitusNijs’ en het vieringrooster.

Vanaf januari zullen er ook ouder-en-kind-zondagen zijn. Ouders van jonge kinderen en tieners ontmoeten elkaar rond een gespreksthema, terwijl de kinderen en tieners in hun eigen groep actief zijn.
Deze ochtenden zijn in Wytgaard op 13 januari en 10 maart van 9.30 tot 13.00 uur (inclusief samen lunchen), Tjissema 2.

Sint Vituskinder- en jeugdkoor

De verschillende groepen zingen regelmatig in kindvriendelijke vieringen.
Voor alle groepen zijn nieuwe leden welkom!

  • Voor kinderen van 4 tot 7 jaar: repetitie op vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur.
    Door spel en zang wordt de stem van de jongste kinderen ontwikkeld.
  • Kinderkoor 7-11 jaar: repetitie op dinsdag van 15.45 – 17.00 uur
  • Het jeugdkoor vanaf 11 jaar: repetitie op dinsdag van 18.30 – 19.45 uur

Alle groepen repeteren in het parochiehuis van de Dominicuskerk, ingang Harlingerstraat. Natuurlijk mag je eerst ook eens komen kijken! 
Informatie bij Hendrikje van den Berg, kerkmusicus@sintvitusparochie.nl