Stichting restauratie Sint Martinuskerk

Publicatie gegevens ANBI instelling

Stichting Restauratie en behoud Sint Martinuskerk

Doelstelling:  de restauratie en het behoud van de Sint Martinuskerk te Wergea.

Algemene gegevens
Naam ANBI:                    Stichting Restauratie en behoud Sint Martinuskerk
Telefoonnummer:          058-2551017
K.v.K.                                 52987256
RSIN/ Fiscaal nummer: 8506.97.955
Website
https://www.sintvitusparochie.nl/stichting-restauratie-sint-martinuskerk/   
E-mail:                          stichtingrestauratiesintmartinus@sintvitusparochie.nl
Adres:                           Werpsterdyk 14
Postcode:                      9088AH
Plaats:                           Wirdum
Postadres:                    Werpsterdyk 14
Postcode:                      9088AH
Plaats:                           Wirdum

Verantwoording Bestuurssamenstelling
Voorzitter:                     Meinderts, Jan Rein
Secretaris:                     de Jong, Hendrikus Dominicus
Penningmeester:         Miedema, IJsbrand Jacob

Beleidsplan

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning, de gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Uitgeoefende activiteiten
Restauratie kerktoren Sint Martinuskerk, 2012-2016
Restauratie schip en dak Sint Martinuskerk, 2015-2017

Activiteit in uitvoering
Restauratie gebrandschilderde ramen Sint Martinuskerk, start 2018 tot heden

Financiële verantwoording