‘Mensen’ – blog 5 van pastor Lysbeth Minnema

Mensen

Het mooiste deel van mijn werk is de ontmoeting met mensen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen geschiedenis, zijn eigen worstelingen met het leven. Het is een cadeautje om de levensverhalen van heel verschillende mensen te horen.

Vanmiddag sprak ik met een jongeman die op zoek is naar waarom hij hier op aarde rondloopt. Dat is onmogelijk met je verstand op te lossen en ook je gevoel achterna gaan werkt maar ten dele. Om te ontdekken wat je leven betekent is het belangrijk op weg te gaan, stappen te zetten en af en toe achterom te kijken. Heeft de Schepper me hiertoe gemaakt of moet ik een afslag nemen en nieuwe wegen inslaan? Het vraagt om vertrouwen, je toevertrouwen aan de weg die je gaat. Bij hem is dat er vakkundig uit geslagen door ouders die vooral vonden dat je nuttig en serieus aan de slag moest met je toekomst. Er was geen ruimte voor speelsheid, creativiteit en kunst. Nog steeds hoort hij de stem van zijn ouders als hij iets wil doen waar hij plezier aan beleeft: “Dat is toch helemaal niet van belang. Daar kun je je geld niet mee verdienen…” Stap voor stap gaan we samen op zoek naar wat voor hem van waarde is en onderscheiden we de stemmen: de positieve stemmen die hem richting geven en de verlammende stemmen die wat minder aandacht hoeven te krijgen. Het is een spannende weg, maar de moeite waard om te gaan.

Regelmatig spreek ik met een alleenstaande moeder. Ze werkt keihard om haar kinderen te kunnen voeden en niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Af en toe komt ze toch in de problemen door onverwachte uitgaven die niet kunnen wachten. Ze droomt van een sterke man naast zich. Dat pakt niet altijd goed uit. De laatste keer had zij wel veel zorg voor hem, maar hij niet voor haar. Het inkomen dat hij meebracht zorgde ervoor dat haar huur- en zorgtoeslag gestopt werd, maar de man wilde niet meebetalen aan vaste lasten en de boodschappen, ook al woonde hij bij haar in. Het zorgde voor veel stress omdat ze niet meer uitkwam met haar geld. Het duurde even voordat ze haar droom van een liefdevolle relatie, waarin zij gezien en gesteund werd, los kon laten en zonder hem verder kon.

Het ontroert me om het mooie en kwetsbare van mensen te mogen zien. Het leven brengt ons soms in situaties die we niet hebben gewild. Het is mooi om naast mensen een stukje mee te lopen op hun levenspad en te helpen zoeken naar een begaanbare weg, een weg die toekomst brengt. Soms is concrete ondersteuning nodig, in de vorm van een wasmachine of supermarktbonnen. Vaak volstaat een luisterend oor en het meedenken over een volgende stap.

In elke ontmoeting ervaar ik Gods Geest die ons inspireert en leidt.

18 mei 2021

Pastor Lysbeth Minnema