Stiltemeditaties voor thuis 2020

Stiltemeditatie 24 november

mijn voeten staan op een steenrots,
ik wankel niet.
In mijn mond een lied nooit eerder gezongen.

Stiltemeditatie 17 november

Zo leeft een mens, 
iemand, niemand,
dorst en water,
vriend en vreemde,
kind van mensen ben jij voortaan.

Stiltemeditatie 10 november

Sjaloom,
ik kan je groeten met deze mooie zegen
als ik je mag ontmoeten op onze levenswegen.

Stiltemeditatie 3 november 2020

Zovelen die hier waren, leven nu in het licht.
Liefde, wakker het aan als vuur, harten geraakt door Uw liefde.

Stiltemeditatie 27 oktober 2020

Maar wie zijn woorden betrachten
zijn als de opgaande zon.
Stilte voor Hem.
Verwacht Hem.
Hij zal komen. 

Stiltemeditatie 20 oktober 2020

Ik zoek de stilte, zoek een rust die ruimte maakt in mij,
ik adem op, ik ben gerust en voel u heel dichtbij.

Stiltemeditatie 13 oktober 2020

Een stilte die zich horen laat, heel zacht , nog ongekend:
ze fluistert van wat komen gaat en wie U voor hen bent.

Stiltemeditatie 6 oktober 2020

U woont niet in een storm, o Heer, maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer: De stilte is uw huis.

Stiltemeditatie 29 september

Er is een eenzaamheid vol klanken: ZWIJGEN.
Het vraagt tijd om naar deze muziek met je innerlijk gehoor te kunnen luisteren.

 

Stiltemeditatie 22 september 

Laat verschillen ons niet scheiden, 
maar zoek uit wat ons samenbindt.
Zoek de God die ons wil leiden,
die verschillen overwint.

 

Stiltemeditatie 15 september

Geef Hem de liefde van je hart, Hij gaf jou de Zijne. Hij kijkt je aan, die bedelaar en vraagt “word jij de mijne?” 

 

 

 

Stiltemeditatie 8 september

Dit ene, God, heb ik jou gevraagd: dat ik mag zijn met jou.
Als jij mijn licht bent
vrees ik niemand.
Als jij mijn rots bent sta ik sterk.

 

 

Stiltemeditatie 1 september

Bij God alleen verstilt mijn ziel, mijn rots, mijn heil is hij alleen.

 

 

 

 

Stiltemeditatie 25 augustus 

Wij zijn in zijn hand, wijzelf en onze woorden.

 

 

Stiltemeditatie 18 augustus

Zingt voor de heer en nieuw lied, laat Zijn lof weerklinken tot aan de uithoeken der aarde.

 

 

 

 

Stiltemeditatie 11 augustus

Laat de woestijn zich verheugen, de wildernis jubelen en bloeien.

 

 

 

Stiltemeditatie dinsdag 4 augustus

Als de stilte spreekt dan zwijgen alle stemmen.

 

 

Stiltemeditatie dinsdag 28 juli

“Pas wanneer je de weg van Jezus daadwerkelijk gaat, kom je tot de ontdekking van waarheid en het goede leven” (Edy Korthals Altes)

 

 

 

Stiltemeditatie dinsdag 21 juli

“De stilte legt de oneindigheid van het bestaan bloot” (naar Blaise Pascal).

 

 

 

 

Stiltemeditatie dinsdag 14 juli

“Tot U, o God, wenden wij ons voor vrede… Maar verleen ons ook de gezegende zekerheid dat niets ons die vrede zal ontnemen, noch wijzelf, noch onze dwaze aardse verlangens” (Kierkegaard)

 

 

 

Stiltemeditatie, 7 juli 2020

“De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand en geen foltering zal hen raken” (Wijsheid 3,1)

 

 

 

Stiltemeditatie, 30 juni 2020

Laat me delen in de diepte van Uw liefde.
In de ruimte van Uw liefde.
In de lengte van Uw liefde ten einde toe.  

 

 

Stiltemeditatie, 23 juni 2020

In God vind ik mijn vastheid; wat kan een mens mij doen.

 

 

 

 

 

 

Stiltemeditatie, 16 juni 2020

Heer zegen de aarde waarover de duisternis valt, zegen de steden en het platteland. 

 

 

 

 

 

 

9 juni 2020, Stiltemeditatie 

Wij die de bescherming genieten van de almachtige mogen verblijven in de schaduw van de allerhoogste.

 

 

 

 

2 juni 2020, Stiltemeditatie

Heer, dag in dag uit ontvangen wij van U het bestaan. Help ons ook deze dag. 

 

 

 

 

26 mei 2020, stiltemeditatie

Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen.  Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen.’

Lees deze tekst een paar keer door. Wat blijft het meest hangen? Neem dat woord of die woorden mee in de meditatie. Wat betekenen deze woorden voor je geloof?
Kijk naar de icoon en laat die tot je spreken in de meditatie.

 

19 mei 2020, stiltemeditatie 

En Maria sprak: ‘Mijn hart prijst hoog de Heer,  van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder:  daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig  omdat Die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam. (Lucas 1,46-49)

Lees deze tekst een paar keer door. Wat blijft het meest hangen? Neem dat woord of die woorden mee in de meditatie. Wat betekenen deze woorden voor je geloof?

 

Stiltemeditatie 12 mei 2020

“Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.” (Lucas 1, 26 en 42)

Lees deze tekst een paar keer door. Wat blijft het meest hangen? Neem dat woord of die woorden mee in de meditatie. Wat betekenen deze woorden voor je geloof?

 

Stiltemeditatie 5 mei 2020

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” (Johannes 14,6)

 

 

Stiltemeditatie 28 april 2020

 “Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen”.  (Johannes 10, 14 en 15)

 

 

Stiltemeditatie 21 april 2020

 “Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden.” (Johannes 10, 9)

 

Stiltemeditatie 14 april 2020

“Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.” (Johannes 8,12)

 

Stiltemeditatie 7 april 2020

“Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?” (Johannes 11,25 en 26).

 

Stiltemeditatie 31 maart 2020

“Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.” (Johannes 6,35)