een levenlang leren

in het centrum voor spiritualiteit & catechese

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen vanuit de katholieke traditie. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

Er is een ruim aanbod van uiteenlopende lezingen, cursussen en activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van bijbel, geloof en spiritualiteit. De activiteiten zijn gerangschikt naar soort. Uitgebreide informatie per categorie vindt u achter de pictogrammen onderaan deze pagina.

Iedereen is welkom ook belangstellenden van buiten de parochie. We stellen het wel op prijs als u zich opgeeft bij het kerkelijk bureau wanneer u een bijeenkomst wilt bijwonen.

De activiteiten vinden plaats in het Titus Brandsma Huis (zie foto bovenaan), tenzij anders vermeld. Hierbij steeds een link naar de laatste versie van het programmaboekje 1e halfjaar 2019.

Waar nodig verwijzen we door naar geloofsactiviteiten buiten de parochie, bv. https://www.geloveninleeuwarden.nl/

uitgelichte activiteit

413c0143205c26956ba39f2799dd407b-748266fb:167ed3de26a:-73df

25 March 2019 20:00

Slauerhoff en het onbestemde verlangen


Een lezing met gedichten door Peter Vermaat

Dit jaar is Peter Vermaat uitgenodigd met een lezing over Slauerhoff op de mystieke nacht van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Op 25 maart zal hij deze lezing, in een uitvoerigere versie herhalen in het Titus Brandsma Huis in Leeuwarden.

Slauerhoff was een onrustig mens. Zat hij op zee, dan wilde hij naar land. Zat hij aan land, dan wilde hij naar zee. Bovendien had hij veel vriendinnen, maar kon hij zich aan geen van hen binden. Zien we bij de mysticus een verlangen naar God, de Onnoembare, bij Slauerhoff zien we een zoeken naar een plek om te wonen, een verlangen naar een geliefde om bij te rusten, even onbereikbaar en onnoembaar als God. Maar Slauerhoffs verlangen naar de geliefde kan misschien geduid worden als een seculiere variant van het mystieke verlangen. Aan de hand van enkele gedichten uit zijn onlangs gepubliceerde bundel Gebroken akkers en Slauerhoffs weemoed zal Peter Vermaat ingaan op het onbestemde verlangen van Slauerhoff. Zijn poëtische voordracht wordt omlijst met een kort vertellend commentaar op het leven en werk van deze rusteloze dichter.

Toegang:5 euro 

413c0143205c26956ba39f2799dd407b-748266fb:167ed3de26a:-73d0

25 March 2019 20:00 - 22:00

‘being Catholic, Not That Crazy’ – catechesis in English language


Contact
Father Stiekema, pastoor.stiekema@sintvitusparochie.nl

For those who want to become acquainted with the Catholic faith.

In February 2019 the Roman Catholic Parish of St. Vitus in Leeuwarden will start a catechetical course for non-Dutch speaking: ‘Being Catholic, Not That Crazy’. In other words: to become a Catholic, not a bad idea.
This basic course is designed for non-Catholics who are interested in discovering what the Catholic faith entails. It is also for those who are already Catholic but want to re-discover and deepen their faith. This catechesis offers you an introduction to and deepening of the Catholic faith, in order to grow in knowledge and spirituality. The course consists subjects as: Creation, God’s Incarnation in Jesus of Nazareth, the salvation in Jesus Christ Son of God, the Sacraments and of course the Liturgy of the Eucharist.
This catechetical course can be concluded by receiving the sacrament of Baptism, the sacrament of Confirmation and the sacrament of the Eucharist. In case you are already baptised within another Christian denomination, you can become a Catholic by receiving the sacraments of Confirmation and the Eucharist. There is no obligation to receive the sacraments at the end of the course.

The catechesis is given by Father Stiekema. The cost are a onetime payment of € 10,-. The course starts at 8.00 pm on Monday’s at the Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21, 8911 JT in Leeuwarden and is scheduled for the following dates: 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 15/4, 6/5, 13/5 and 20/5.