een levenlang leren

in het centrum voor spiritualiteit & catechese

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen vanuit de katholieke traditie. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

Er is een ruim aanbod van uiteenlopende lezingen, cursussen en activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van bijbel, geloof en spiritualiteit. De activiteiten zijn gerangschikt naar soort. Uitgebreide informatie per categorie vindt u achter de pictogrammen onderaan deze pagina.

Iedereen is welkom ook belangstellenden van buiten de parochie. We stellen het wel op prijs als u zich opgeeft bij het kerkelijk bureau wanneer u een bijeenkomst wilt bijwonen.

De activiteiten vinden plaats in het Titus Brandsma Huis (zie foto bovenaan), tenzij anders vermeld. Hierbij een link naar het volledige programmaboekje 1e halfjaar 2019.

Waar nodig verwijzen we door naar geloofsactiviteiten buiten de parochie, bv. https://www.geloveninleeuwarden.nl/

uitgelichte activiteit

413c0143205c26956ba39f2799dd407b-2f4edeb4:16247572dd3:-7f5b

17 January 2019 10:00 - 11:00

parochiebieb geopend - Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 Leeuwarden


413c0143205c26956ba39f2799dd407b-3b2a31c6:167a2a88e88:-7e0a

17 January 2019 20:00 - 22:00

‘Katholiek Zo Gek Nog Niet’, Basiscursus door pastoor P.J.J.Stiekema - Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden


Contact
Opgave bij pastoor Stiekema, pastoorstiekema@sintvitusparochie.nl

Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof.
Deze basiscursus is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie al katholiek is maar het geloof herontdekken of verdiepen.
De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien. De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk bent gedoopt met het Vormsel. Deelname verplicht echter tot niets. De cursus behandelt onder meer de schepping, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, het heil dat Jezus brengt, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.
Data:                  17 en 31 jan., 14 en 28 febr., 14 en 28 mrt., 11 apr., 2, 16 en 23 mei
Kosten:               eenmalig 10 euro