een levenlang leren

in het centrum voor spiritualiteit & catechese

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen vanuit de katholieke traditie. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

Er is een ruim aanbod van uiteenlopende lezingen, cursussen en activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van bijbel, geloof en spiritualiteit. De informatie vindt u in de pictogrammen onderaan deze pagina.

Iedereen is welkom ook belangstellenden van buiten de parochie. We stellen het wel op prijs als u zich opgeeft bij het kerkelijk bureau wanneer u een bijeenkomst bij wilt wonen.

De activiteiten vinden plaats in het Titus Brandsma Huis (foto), tenzij anders vermeld. We zullen af en toe ook doorverwijzen naar activiteiten van derden, bv. https://www.geloveninleeuwarden.nl/

uitgelichte activiteit

413c0143205c26956ba39f2799dd407b--6b8023ca:160d4e6cef7:-7fe3

21 February 2018 18:00 - 20:00

jongerencatechese 15+-groep - Titus Brandsma Huis @ Bonifatiusplein 21 Leeuwarden


Eens per maand op de woensdagavond is er een bijeenkomst voor jongeren van 15 tot 25 jaar. Tijdensen na een eenvoudige warme maaltijd wordende Bijbel en de katholieke traditie nader onderzocht. Wat is nu het eigene aan de katholieke traditie, welke Bijbelverhalen liggen daaraan ten grondslag, hoe sluiten beide aan op de leefwereld van jongeren van vandaag de dag.Op de bijeenkomsten worden niet zozeer antwoorden gegeven, maar vragen gesteld (ook die de jongeren hebben) en zoeken we samen naar antwoorden.

Begeleiding: Germa Kamsma-Kunst, Inge Blaauwbroek en Melvin Wiersma

Data: 31 jan., 21 febr., 14 mrt., 11 apr., 2 en 23 mei

Aanvang: 18.00-20.00 uur

Kosten: Aan begin van het seizoen in één keer betalen: 35,00 euro. (inclusief maaltijd)

Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl