een levenlang leren

in het centrum voor spiritualiteit & catechese

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen vanuit de katholieke traditie. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

In de zomerperiode zijn er geen activiteiten in het Titus Brandsma Huis. Online bezinning kunt u vinden op de nieuwspagina.

Binnenkort kunt u hier het najaarsprogramma vinden en hoe het volgen van lezingen, cursussen en activiteiten wordt vormgegeven in de anderhalvemeter-samenleving.