een levenlang leren

in het centrum voor spiritualiteit & catechese

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen vanuit de katholieke traditie. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

Er is een ruim aanbod van uiteenlopende lezingen, cursussen en activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van bijbel, geloof en spiritualiteit. De activiteiten zijn gerangschikt naar soort. Uitgebreide informatie per categorie vindt u achter de pictogrammen onderaan deze pagina.

Iedereen is welkom ook belangstellenden van buiten de parochie. We stellen het wel op prijs als u zich opgeeft bij het kerkelijk bureau wanneer u een bijeenkomst wilt bijwonen.

De activiteiten vinden plaats in het Titus Brandsma Huis (zie foto), tenzij anders vermeld. Hierbij steeds een link naar de laatste versie van het programmaboekje 2e halfjaar 2019.

Waar nodig verwijzen we door naar geloofsactiviteiten buiten de parochie, bv. https://www.geloveninleeuwarden.nl/


uitgelichte activiteit

413c0143205c26956ba39f2799dd407b-2f4edeb4:16247572dd3:-7f5b

20 November 2019 10:00 - 11:00

parochiebieb geopend - Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 Leeuwarden


413c0143205c26956ba39f2799dd407b-65f6ddfd:16ad86be87f:-5c00

20 November 2019 20:00 - 22:00

Dialoogavond: Gesprekken over een actueel thema, begeleid door G. Kamsma-Kunst - Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden


Contact
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. In onze huidige maatschappij komt er een steeds scherpere tweedeling: tussen rijk en arm, tussen links en rechts. Hoe kijken wij daarnaar? Dat is het thema van deze avond. 
 
Toegang:   3 euro