een levenlang leren

in het centrum voor spiritualiteit & catechese

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen vanuit de katholieke traditie. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

Er is een ruim aanbod van uiteenlopende lezingen, cursussen en activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van bijbel, geloof en spiritualiteit. De activiteiten zijn gerangschikt naar soort. Uitgebreide informatie per categorie vindt u achter de pictogrammen onderaan deze pagina.

Iedereen is welkom ook belangstellenden van buiten de parochie. We stellen het wel op prijs als u zich opgeeft bij het kerkelijk bureau wanneer u een bijeenkomst wilt bijwonen.

De activiteiten vinden plaats in het Titus Brandsma Huis (zie foto linksboven), tenzij anders vermeld. Hierbij een link naar de laatste versie van het programmaboekje 1e halfjaar 2020.

Waar nodig verwijzen we door naar geloofsactiviteiten buiten de parochie, bv. https://www.geloveninleeuwarden.nl/

uitgelichte activiteit

413c0143205c26956ba39f2799dd407b-2f4edeb4:16247572dd3:-7f5b

23 January 2020 10:00 - 11:00

parochiebieb geopend - Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 Leeuwarden


413c0143205c26956ba39f2799dd407b-262a3346:16f44237f03:-7e69

23 January 2020 20:00 - 22:00

Basiscursus Katholiek zo gek nog niet - Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden


Contact
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden, kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

 • Basiscursus
  gegeven door pastoor B. van der Wal
  De cursus is voor wie katholiek wil worden en voor degenen die wel katholiek zijn, maar zijn of haar geloof wil ‘opfrissen’ en een rijkere inhoud geven.
  De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien.
  We hebben het o.a. over de schepping, de heilsgeschiedenis, geloofsbelijdenissen, kerkelijk jaar, sacramenten en liturgie.
  De cursus kan afgesloten worden met het ontvangen van het heilig Doopsel of, als u in een andere kerk bent gedoopt, met het heilig Vormsel.

Data: donderdag 23 januari, 13 februari, 5 en 26 maart, 16 april, 7 en 28 mei.
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: eenmalig 10 euro.