een levenlang leren

in het centrum voor spiritualiteit & catechese

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen vanuit de katholieke traditie. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

Er is een ruim aanbod van uiteenlopende lezingen, cursussen en activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van bijbel, geloof en spiritualiteit. De activiteiten zijn gerangschikt naar soort. Uitgebreide informatie hierover vindt u achter de pictogrammen onderaan deze pagina.

Iedereen is welkom ook belangstellenden van buiten de parochie. We stellen het wel op prijs als u zich opgeeft bij het kerkelijk bureau wanneer u een bijeenkomst wilt bijwonen.

De activiteiten vinden plaats in het Titus Brandsma Huis (foto), tenzij anders vermeld. Voor het volledige programmaboekje, klik hier >>>. 
Waar nodig verwijzen we door naar geloofsactiviteiten buiten de parochie, bv. https://www.geloveninleeuwarden.nl/

uitgelichte activiteit

413c0143205c26956ba39f2799dd407b-78b6ba0e:164e84ac955:-7b3d

20 November 2018 10:00 - 11:00

Jezus en de weg in zijn Passie, Bijbelstudie o.l.v. Chris Hoogland - Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 Leeuwarden


Aan de hand van kort samengevatte vertalingen van het boek “Jesus” Ein Versuch zu begreifen” van Joachim Ringleben, proberen we een helder inzicht te krijgen op Jezus’ Passie. Wij wanen ons – als het ware – bij de laatste klanken van het lied “Toen Jezus naar zijn stede ging” (GvL 525) in Jeruzalem en blijven daar geruime tijd hangen om daar in het gebeuren van de ‘Goede Week’ volledig mee te kunnen gaan en uiteindelijk de ‘Goede Vrijdag’ – de dag dat de revolutie begon op een heuvel vlak buiten Jerusalem – optimaal te beleven en het gebeuren van zijn Passie volledig te verstaan.
Joseph Ratzinger (voorheen Benedictus XVI) maakte in het 2de deel van zijn boek Jezus van Nazareth in het voorwoord melding van dit boek

Data:                iedere 3de dinsdag vanaf 18 sept., 16 okt., 20 nov., 18 dec.
Aanvang:          10 uur
Toegang:          3 euro per keer (inclusief koffie/thee)
Opgave vooraf is niet nodig. Wel een Bijbel meenemen.

413c0143205c26956ba39f2799dd407b-78b6ba0e:164e84ac955:-7b7f

20 November 2018 20:00

Dialoogavond: gesprekken over een actueel thema, olv Germa Kamsma-Kunst


Contact
opgave via mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

De dialoogavonden dit seizoen worden georganiseerd rond het thema “vrede en verzoening”. Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp.  Deze keer is de vraag: Wat is verzoening? Op de avond zelf zullen we als groep kiezen welk aspect van verzoening we zullen uitdiepen.

Datum:             dinsdag 20 november
Aanvang:          20.00 uur
Toegang:          3 euro (inclusief koffie /thee)
Plaats: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984