een levenlang leren

in het centrum voor catechese & spiritualiteit

(laatste update 26-01-2022)

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil vanuit de katholieke traditie gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

Zie het programma van het cursuswerk voorjaar 2022  
Voor online bezinning, klik op gebeden, teksten, liederen en verhalen.

We hopen u op korte termijn weer te kunnen ontmoeten bij onze activiteiten in het gerenoveerde Titus Brandsma Huis.

 

<<klik hier>> voor de activiteiten in april/mei 2022

 

Verder bieden wij:

 

Op de parochiekalender worden de activiteiten opgenomen die wel of in gewijzigde vorm doorgaan.

De website geloveninleeuwarden is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Leeuwarden. Op deze site zijn de activiteiten van de verschillende kerken in Leeuwarden te vinden. Iedereen wordt uitgenodigd ook activiteiten in een van de andere kerken bij te wonen.

Voor alle activiteiten in het Titus Brandsma Huis is aanmelding verplicht.

Hoe geeft u zich op 
via aanmeldformulier 
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– of telefonisch ( 06 82 40 36 80 ) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.

413c0143205c26956ba39f2799dd407b--67ed5b45:175c92d229e:-7b74

12 August 2022 16:00 - 17:00

Kindercatechese / graag opgeven bij kerkelijk bureau - Parochiehuis Dominicuskerk, Harlingerstraat 26, Leeuwarden, Leeuwarden


Contact
mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl

Welkom in de zaal naast de Dominicuskerk. We komen samen op vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur. Kinderen tussen 8 en 12 jaar zijn welkom, wel is het nodig je op te geven bij het kerkelijk bureau. 

We hopen met het nieuwe jaar weer maandelijks bij elkaar te kunnen komen.

413c0143205c26956ba39f2799dd407b-4cc36fec:17c4e8eaf12:-66aa

12 August 2022 19:00 - 20:30

Klupcatechese / graag opgeven bij kerkelijk bureau


De jongeren van de klubcatechese hebben in de maand november via Whats-app gecommuniceerd aan de hand van vragen.
Op 11 december en 8 januari willen we weer samenkomen in het parochiehuis naast de Dominicuskerk. We gaan dan de parochiestructuur met elkaar ontdekken. Maandelijks op vrijdag om 19.00 uur. Graag even opgeven bij het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl)