een levenlang leren

in het centrum voor catechese & spiritualiteit

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil vanuit de katholieke traditie gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

Voor online bezinning, klik op gebeden, teksten, liederen en verhalen.

Het boekje met voorjaarsactiviteiten 2021 van het Titus Brandsma Huis met lezingen, cursussen en activiteiten in het Centrum voor Catechese en Spiritualiteit is tijdens de lockdown niet meer actueel. Alle activiteiten zijn voorlopig afgelast.

Aswoensdagviering in Bonifatiuskerk

Wat bieden wij wel

Het klarinetstuk over de laatste zeven woorden van Jezus dat op 14 maart gepland stond, wordt verschoven naar voorjaar 2022! 

De bijeenkomsten van de kindercatechese, klupcatechese en de jongerengroep. gaan online verder.
Achter de iconen onderaan deze pagina worden na de lockdown de activiteiten vermeld, die er dan zullen zijn uitgesplitst naar soort. 

Op de parochiekalender worden de activiteiten opgenomen die wel of in gewijzigde vorm doorgaan.

De website geloveninleeuwarden is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Leeuwarden. Op deze site zijn de activiteiten van de verschillende kerken in Leeuwarden te vinden. Iedereen wordt uitgenodigd ook activiteiten in een van de andere kerken bij te wonen.

Voor alle activiteiten in het Titus Brandsma Huis is aanmelding verplicht.

Hoe geeft u zich op 
via aanmeldformulier 
– per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
– of telefonisch (058-2120984) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.

413c0143205c26956ba39f2799dd407b--67ed5b45:175c92d229e:-6653

19 June 2021 16:45 - 20:30

bibliotheek open rond zaterdagavondviering in Dominicuskerk - Parochiehuis Dominicuskerk, Harlingerstraat 26, Leeuwarden, Leeuwarden