een levenlang leren

in het centrum voor spiritualiteit & catechese

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen vanuit de katholieke traditie. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

Er is een ruim aanbod van uiteenlopende lezingen, cursussen en activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van bijbel, geloof en spiritualiteit. De informatie vindt u in de pictogrammen onderaan deze pagina.

Iedereen is welkom ook belangstellenden van buiten de parochie. We stellen het wel op prijs als u zich opgeeft bij het kerkelijk bureau wanneer u een bijeenkomst bij wilt wonen.

De activiteiten vinden plaats in het Titus Brandsma Huis (foto), tenzij anders vermeld. We zullen af en toe ook doorverwijzen naar activiteiten van derden, bv. https://www.geloveninleeuwarden.nl/

uitgelichte activiteit

413c0143205c26956ba39f2799dd407b-2f4edeb4:16247572dd3:-7f5b

18 July 2018 10:00 - 11:00

parochiebieb geopend - Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 Leeuwarden