een levenlang leren

in het centrum voor spiritualiteit & catechese

Titus Brandsma HuisDe Sint-Vitusparochie wil gelegenheid geven ieders spiritualiteit een leven lang te laten groeien, ontwikkelen en verdiepen vanuit de katholieke traditie. Andere tradities worden daarbij niet uit het oog verloren.

Er is een ruim aanbod van uiteenlopende lezingen, cursussen en activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van bijbel, geloof en spiritualiteit. De informatie vindt u in de pictogrammen onderaan deze pagina.

Iedereen is welkom ook belangstellenden van buiten de parochie. We stellen het wel op prijs als u zich opgeeft bij het kerkelijk bureau wanneer u een bijeenkomst bij wilt wonen.

De activiteiten vinden plaats in het Titus Brandsma Huis (foto), tenzij anders vermeld. We zullen af en toe ook doorverwijzen naar activiteiten van derden, bv. https://www.geloveninleeuwarden.nl/

uitgelichte activiteit

413c0143205c26956ba39f2799dd407b--5b45240d:160ae72ac31:-7e77

16 February 2018 - 18 February 2018

Jongerenweekend in klooster olv pastor Kamsma


In het weekend van 16 t/m 18 februari gaan we met een groep jongeren (maximaal 8) naar de zusters Augustinessen in Casella (Hilversum). Het thema van het weekend is: relaties en vriendschappen. Er zal een programma aangeboden worden, maar er is ook ruimte voor stilte en meditatie. Ook zullen we de drie gebedsmomenten per dag met de zusters mee bidden. Als het lukt subsidies te krijgen, dan zijn de kosten voor het weekend 30 euro (inclusief reiskosten).

Het weekend is bedoeld voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar.

 

Begeleiding:     pastor Germa Kamsma-Kunst

Datum:             vrijdag 16 t/m zondag 18 februari

Plaats:             zusters van Augustinessen bij Hilversum

Kosten:            30 euro (incl. ontvangen subsidies)

Opgave:           pastor.kamsma@sintvitusparochie.nl of 06-12804205