Liturgie weekend vieringen 2020-2021

Liturgische kalender
Op de liturgische kalender 2020-2021 (jaar C) vindt u de lezingen van de zondagen. Ook wordt de tijd van het kerkelijk jaar met een kleur aangegeven.

 

Hoogfeest Christus Koning

33e zondag door het jaar

Hoogfeest H.Willibrord

Allerheiligen/Allerzielen

31e zondag door het jaar

30e zondag door het jaar

29e zondag door het jaar

28e zondag door het jaar

27e zondag door het jaar

26e zondag door het jaar

25e zondag door het jaar

24e zondag door het jaar

23e zondag door het jaar

22e zondag door het jaar

21e zondag door het jaar

Hoogfeest Maria ten Hemelopneming

18e zondag door het jaar

17e zondag door het jaar

16e zondag door het jaar

15e zondag door het jaar

14e zondag door het jaar

13e zondag door het jaar

12e zondag door het jaar

11e zondag door het jaar

Hoogfeest van Sacramentsdag

Hoogfeest H.Drie-eenheid

Hoogfeest van Pinksteren

7e zondag van pasen

Hemelvaart

6e zondag van pasen

5e zondag van pasen

4e zondag van pasen

3e zondag van pasen

Vieringen in de Goede Week / Pasen / Beloken Pasen

Vieringen in de veertigdagentijd