stiltemeditaties

De maandelijkse stiltemeditaties in het Titus Brandsma Huis zijn succesvol. Daarom wordt er een vervolg aan gegeven.
Op maandag 3 februari en 23 maart zullen er weer stiltemeditaties zijn, van 10.00 tot 11.30 uur. 3 februari is de meditatie rond een aantal teksten van Johannes van ’t Kruis, 23 maart is de meditatie rond een aantal teksten van de Veertigdagentijd en de Goede Week.

Deze meditaties kunnen weer gebruikt worden bij het wekelijkse Huis van stilte: elke dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur in de Mariakapel van de Dominicuskerk.